Triển khai hệ thống điện nhẹ tại 65 Hoàng Cầu - Đống Đa - Hà Nội

Được đánh giá là đơn vị tư vấn giải pháp thi công điện nhẹ hàng đầu. Ngoài ra chúng tôi là nhà cung cấp các thiết bị mạng, server, camera quan sát...  
Là đơn vị thi công mạng văn phòng và mạng điện thoại tại số 65 Hoàng Cầu - Đống Đa - Hà Nội chúng tôi thực hiện những công việc sau:

- Triển khai hệ thống mạng LAN, mạng internet.

- Triển khai hệ thống mạng điện thoại, tổng đài.

  • Tên công trình: Triển khai hệ thống điện nhẹ tại số 65 Hoàng Cầu - Đống Đa - Hà Nội
  • Hạng mục thi công: Điện nhẹ.
  • Địa điểm: Số 65, Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội.

- Một số hình ảnh trong quá trình thi công :

 

Để lại lời nhắn