Tòa Nhà Làm Việc Đại Học Tài Nguyên Và Môi Trường Hà Nội

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ công tác quản lý, thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ về lĩnh vực tài nguyên và môi trường đáp ứng  yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế dưới tác động của biến đổi khí hậu.

- Minh Châu là nhà cung cấp các sản phẩm và thi công giải pháp hệ thống điện nhẹ cho tòa nhà làm việc của Đại Học Tài Nguyên Và Môi Trường Hà Nội, chúng tôi đã thực hiện các công việc như sau

- Thi công lắp đặt hệ thống Mạng LAN, mạng internet.

-  Thi công lắp đặt hệ thống mạng điện thoại.

  • Tên công trình: Hệ Thống Điện Nhẹ Tòa Nhà Làm Việc Đại Học Tài Nguyên Và Môi Trường Hà Nội
  • Hạng mục thi công: Điện nhẹ
  • Địa điểm:  Số 41A đường Phú Diễn, Phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

- Một số hình ảnh trong quá trình thi công :

 

Để lại lời nhắn